Folklorní agentura Buchlov,

Rechtorka 544, 687 08 BUCHLOVICE se představuje

 Spolek lidí, kteří, vědomi si svých základů i situace v regionu, by chtěli podpořit turistický ruch propagací městečka Buchlovice, obcí Mikroregionu Buchlov a proto se rozhodli:

- zachovávat zvyky, staré tradice a seznamovat s nimi obyvatele  Buchlovic i okolí,

- spolupracovat s folklorními soubory i dalšími spolky,

- v městečku Buchlovice, v obcích Mikroregionu Buchlov, ale i v rámci Zlínského kraje realizovat nové a neotřelé akce spojené  s folklorem, ale také s moravskými víny, prací našich vinařů, jedním z  největších témat bude: Najdi si svého vinaře!,

- představit zajímavé lidi, kteří zde žijí, žili a pracovali před námi, jako příklad uvádíme téma: Hrnčina  a keramika, např.: vydání manuálu Cesta za keramikou,

- podílet se na pořádání výstav, seminářů v rámci městečka Buchlovice, především pak v Muzeu Podhradí Buchlovice a Galerii na  půdě,

- nemalou část činnosti věnovat publikační práci (pověsti, vyprávění, písňové sbírky, příspěvky k taneční tradici, ale i z oblasti kulinářství např. recepty krajových jídel atd.),

- propagovat spojení gastronomie a folkloru a mnohé další,

- organizovat pořady s výše i níže uvedenou tématikou u příležitosti  festivalů na bázi regionální i celostátní (propagace česneku v regionu s tradicí -  Najdi si svého česnekáře, Festival česneku).

 

                                                                  Ing. Miloslav Hrdý