Žádost o vydání Festivalového
certifikátu česneku 2018

Jméno a příjmení/obchodní jméno:

Adresa:

IČ / RČ / zástupce právnické osoby:

DIČ (je-li přiděleno):

Telefon:

Mobilní telefon:

E-mailová adresa:

Vysazené množství podle odrůd:

Č. Odrůda Vysazené množství (kg) Vysazená plocha Předpoklad produkce (kg) Identifikace pozemku
1
2
3
4
5
6
7
8

V případě krajové odrůdy uveďte do poznámek tohoto formuláře její charakteristiku (paličák/nepaličák), počet stroužků, barva obalových suknic cibule, barva obalových suknic stroužků.

Místa prodeje:

Adresa Období prodeje Způsob prodeje Čísla prodávaných odrůd

Jméno a příjmení u fyzických osob; u právnických osob obchodní jméno dle výpisu z obchodního rejstříku
U fyzické osoby IČ (rodné číslo, není-li IČ přiděleno), u právnické osoby jméno a příjmení zástupce právnické osoby
Adresa prodejního místa.
Způsob prodeje – kamenný obchod, prodej ze dvora, stánek
Vypište čísla z předchozí tabulky čísla odrůd, které chcete na konkrétním prodejním místě nabízet.
Pokud na některé údaje není ve formuláři dostatek místa, pokračujte prosím do poznámek.

Poznámky:

PROCES CERTIFIKACE 2018 - FESTIVALOVÝ CERTIFIKÁT ČESNEKU JE PRO ŽADATELE JEDNODUCHÝ:

Souhlasím s těmito podmínkami pro vydání Festivalového certifikátu česneku 2018.

Vygenerovanou žádost pošlete přes e-mail na adresu miloslav.hrdy@seznam.cz