Udělení doživotní volné vstupenky na Festival česneku panu Jaromíru Dvouletému.