Žádost o vydání Festivalového certifikátu česneku 2022

PROCES CERTIFIKACE 2022 - FESTIVALOVÝ CERTIFIKÁT ČESNEKU:

  • Žadatel vyplní níže uvedenou žádost
  • Na základě žádosti dostane žadatel v den Festivalu česneku Festivalový certifikát česneku na jméno a fakturu (její výše se rovná částce 1Kč z 1 kg předpokládaného prodávaného množství,
  • Kontrolní činnost je záležitostí sdružení, kontrola prodávaných vzorků česneku proběhne v době od 06.00 do 07.00 hodin komisí vedenou Ing. Janem Kozákem st., člena PhDr. Mojmíra Šemnického, MBA, v doprovodu kameramana pana Antonína Vrby, delegovaného Folklórní agenturou Buchlov (kvůli zaznamenání odchylek od deklarace druhů česneků uvedených v žádostech),
  • Žadatelům s pozitivním vyjádřením kontrolní komise bude vystaven Festivalový certifikát česneku, jeho vystavení je zpoplatněno částkou 100 Kč
  • Festivalový certifikát bude předán na Festivalu česneku 2022 v Buchlovicích v ranních hodinách (06.00 – 08.00) pracovníkem Folklórní agentury Buchlov ing. Janem Kubešem, majícím na starosti stánkové prodeje
  • Současně bude předána faktura (viz. výše), která může být uhrazena na místě, resp. zasláním na číslo účtu FAB

Formulář žádosti o FCČ 2022

V případě krajové odrůdy uveďte její charakteristiku (paličák/nepaličák), počet stroužků, barva obalových suknic cibule, barva obalových suknic stroužků.

Místa prodeje:

Jméno a příjmení u fyzických osob; u právnických osob obchodní jméno dle výpisu z obchodního rejstříku, u fyzické osoby IČ (rodné číslo, není-li IČ přiděleno), u právnické osoby jméno a příjmení zástupce právnické osoby, adresa prodejního místa. Způsob prodeje – kamenný obchod, prodej ze dvora, stánek

© Copyright Festival česneku Buchlovice