Žádost o vydání Festivalového certifikátu česneku 2020

Vysazené množství podle odrůd:

V případě krajové odrůdy uveďte její charakteristiku (paličák/nepaličák), počet stroužků, barva obalových suknic cibule, barva obalových suknic stroužků.

PROCES CERTIFIKACE 2020 - FESTIVALOVÝ CERTIFIKÁT ČESNEKU JE PRO ŽADATELE JEDNODUCHÝ:

Žadatel vyplní žádost a odešle prostřednictvím webu.

Na základě žádosti dostane žadatel v den Festivalu česneku Festivalový certifikát česneku na jméno a fakturu (její výše se rovná částce 1Kč z 1 kg předpokládaného prodávaného množství.

Kontrolní činnost je záležitostí sdružení, kontrola prodávaných vzorků česneku proběhne v době od 06.00 do 07.00 hodin komisí vedenou Ing. Janem Kozákem st., v doprovodu kameramana, delegovaného Folklórní agenturou Buchlov (kvůli zaznamenání odchylek od deklarace druhů česneků uvedených v žádostech).

Žadatelům s pozitivním vyjádřením kontrolní komise bude vystaven Festivalový certifikát česneku, jeho vystavení je zpoplatněno částkou 100 Kč.

Festivalový certifikát bude předán na Festivalu česneku 2020 v Buchlovicích v ranních hodinách (06.00 – 08.00) pracovníkem Folklórní agentury Buchlov ing. Janem Kubešem, majícím na starosti stánkové prodeje.

Současně bude předána faktura (viz. výše), která může být uhrazena na místě, resp. zasláním na číslo účtu FAB.

Souhlasím s těmito podmínkami pro vydání Festivalového certifikátu česneku 2020.